Öğretmen atamalarına dair

Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biridir. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” gibi bir çok özlü söz, öğretmenliğin önemini anlatmaktadır. Ancak günümüzde maalesef öğretmenlerimiz toplum içerisinde saygınlığını yitirmiştir. Bunun için bir çok sebep sayılabilir. Bunlardan biri de; eskiden öğretmen olabilmek için o konuda gerekli donanıma sahip olmak ve bunu başkalarına öğretebilmek yeterli iken eğitim sistemindeki yanlışlık ve aksaklıklardan kaynaklı olarak bugün öğretmen adayları ortak bir sınava sokularak uzmanlık alanına bakılmaksızın seçilmektedir. Böylece sınavı geçen herhangi bir aday öğretmen olabilmektedir. Fakat bu aday yeterli donanıma sahip değil ise verdiği eğitimin kalitesi de düşmektedir.

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konan sınav. Türkiye’de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.(1)

Peki neden yapılır KPSS, alınacak personelin bilgisini, donanımını ölçmek için mi? Hayır, çünkü bu sınav tüm branşlar için ortak yapılmaktadır. Yani Tarih öğretmeni, Matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Müzik öğretmeni vs. hepsine aynı sorular sorulmaktadır. Oysa ki eğitim konusunda aynı ortak dersleri almakla birlikte, hepsinin uzmanlık alanları farklıdır. KPPS sınavında sadece ortak konulardan sorular sorulduğundan, aslında kimse uzmanlık alanından sınava tabii tutulamamaktadır. Bu sebeple KPSS için alınacak personelin bilgisini ölçtüğünü söylemek mümkün değildir. Bu durumda KPSS, sınava girenler arasında bir sıralama oluşturmak için yapılmaktadır ve bu sıralamaya göre üstten belli sayıda kişiyi seçmektedir diyebiliriz. Ancak yukarıda belirttiğim gibi sadece ortak kültürler sınanmakta esas sınanması gereken uzmanlık alanı görmezden gelinmektedir. Her branş için farklı taban puan uygulamasının olması da düşüncemizi destekliyor. Örneğin; 2014 KPSS sonuçlarına göre 50 puan alan bir Psikoloji öğretmeni atanabilirken, 85 puan alan Felsefe öğretmeni atanamayabiliyor.(2) Öğretmen atamalarında yapılan birinci yanlış budur.

Öğretmen atamalarında sınav yapılmasının asıl nedeni ise; ihtiyaçtan fazla öğretmen yetiştirilmesidir. Mesela 2014 yılı Eylül ayıda toplam 39.269 öğretmen alımı gerçekleşirken, başvuru sayısı 128.600’dür (2)(Sadece KPSS sınavında barajı geçip başvuru yapan kişi sayısı). Başvuramayanlarla birlikte 200 binin üzerinde aday olduğu bilinmektedir (2014 KPSS sınavına giren aday sayısı 209.748 (3)).

2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de 72 eğitim fakültesi bulunmaktadır. bu fakültelerin 65’i devlet üniversitelerindedir. Bu 65 eğitim fakültesinde 170.224 öğrenci eğitim görmektedir.(4) Buradan senede 40 bin civarında yeni mezun verildiğini düşünürsek, öğretmen adaylarının her yıl 40 bin daha arttığını söyleyebiliriz.

Eğitim; sağlık ve güvenlik ile birlikte devletin en temel görevlerindendir. Öğretmenlikte aslında bir kamu mesleğidir, tıpkı doktor, polis, asker gibi. Bu nedenle askerlik ve polislikte olduğu gibi devletin öğretmen ve doktorları da istihdam etmesi gerekir. Ancak belirttiğimiz gibi, ihtiyaçtan fazla mezun verilmesi öğretmenlerin istihdam edilmesini her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor.

Atanamayan öğretmenler için “Ne yapabiliriz, insanlar bu mesleği bilerek seçiyor” gibi bir savunma yapılabilir ancak bu da çok gerçekçi değildir. Çünkü insanlara bu seçeneği sunmak veya sunmamak yine devletin kontrolündedir. Devletin doğru bir planlama yaparak bir çözüm üretmesi şarttır. Öncelikte eğitim fakültelerinin bir kısmını (belki de birkaç yıllığına  tümünü) kapatmalıdır. Mevcutta bekleyen adaylarının atamaları gerçekleştirildikten sonra ihtiyaca göre kademeli olarak fakülteler geri açılabilir. Ancak fakülteleri tekrar açarken mutlaka yıllık öğretmen ihtiyacı belirlenerek en fazla ihtiyacın %20-25’i kadar fazladan mezun verilecek şekilde bir planlama yapılmalıdır. Bu şekilde tüm öğretmenler sınava tabii tutulmadan istihdam edilebilir.

Ayrıca kapanan bölümlerin yerine bugün ülkemizde eğitimi verilmeyen bir çok meslek için bölümler açılabilir. Böylece üniversite adayları için alternatif meslek dalları da oluşturulur.

 

Kaynaklar;

(1)http://tr.wikipedia.org/

(2)http://www.meb.gov.tr/

(3)http://www.osym.gov.tr/

(4)http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=125286

 

 

Read More